Avonden

Tijdens tweewekelijkse toerustingsavonden willen we een mogelijkheid bieden om als christenen te groeien in geloof door het bestuderen van Gods Woord. Deze avonden hebben een interkerkelijk karakter en hebben als doel; Het samen verdiepen van een persoonlijk geloof. Na een gezamenlijke inleiding willen we in kleinere groepen uit elkaar gaan om het thema te bespreken en verder uit te diepen.

Deel I – Inleiding op Thema

 En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien. 1Petr 2:2

Petrus roept ons op om vurig naar de zuivere melk van Gods Woord te verlangen. Door het ‘in ons opnemen’ van Gods Woord zullen we immers opgroeien in het geloof. Dit laatste is dan ook het doel van de toerustingsavonden; Het opgroeien in de kennis van Gods Woord en tegelijkertijd het aanwakkeren van het verlangen naar dit Woord. Elke avond zal er systematisch een thema behandeld worden door een spreker. De thema’s staan vooraf vast en hebben een logische volgorde. Bij sommige thema’s zal langer worden stilgestaan dan bij andere. Belangrijk is dat elk thema behandeld wordt aan de hand van de Bijbel. De vraag is dan ook; wat zegt de Bijbel ons over dit thema en hoe passen we dit toe in onze eigen situatie?

 

Deel II – Nabespreking in groepen

En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren. Handelingen 17:11

Bovenstaand Bijbelgedeelte gaat over de christenen uit Berea. Deze christenen stonden erom bekend dat zij dagelijks in de Bijbel aan het studeren waren om te bekijken of hetgeen wat hen verteld werd, klopte met de Bijbel. Net als de Chistenen uit Berea is het ook voor christenen vandaag de dag belangrijk om onszelf te voeden, te toetsen en te laten onderwijzen door Gods Woord. Naast persoonlijke Bijbelstudie thuis, is het goed om samen met broeders en zusters over de Bijbel in gesprek te gaan. In het tweede gedeelte van de avonden is er een open maar vrijblijvende setting waarin we samen over een thema doorspreken. Dit gebeurd in kleinere groepen onder leiding van een gespreksleider. Voel u vrij om alleen te luisteren, het gaat erom dat we elkaar opbouwen in het geloof.