Boek ‘Basislessen geestelijke groei’

Dit boek met 23 basislessen Geestelijke Groei blijkt in een grote behoefte te voorzien. Al meer dan 4.000 exemplaren zijn er van dit boek verkocht! Meerdere jongeren en ouderen in Nederland hebben het hartelijke verlangen naar verdieping van hun geestelijke leven. God heeft het verlangen voor ieder van Zijn kinderen dat zij tot volle wasdom komen door geestelijke groei en het doel verwezenlijken waarvoor Hij hen geroepen heeft. Het blijkt dat velen worstelen met de vraag: “maar hoe groei ik geestelijk?” Om dit doel te bereiken is (praktisch) onderwijs en toerusting essentieel. Om deze reden hebben we een leerzaam boek geschreven met 23 basislessen Geestelijke Groei. Het boekbevat 256 pagina’s op A4 formaat. Kijk op www.geestelijkegroei.nl om de eerste basisles over Geloofszekerheid te bekijken.

Het cursusboek met Bijbelstudies bevat de volgende basislessen:

 • -Hoofdstuk 1: Geloofszekerheid
 • – Hoofdstuk 2: Zondebelijdenis
 • – Hoofdstuk 3: Bijbellezen en Bijbelstudie
 • – Hoofdstuk 4: Handreikingen voor stille tijd
 • – Hoofdstuk 5: Wie ben ik in Christus?
 • – Hoofdstuk 6: Voorwaarden van het discipelschap
 • – Hoofdstuk 7: Getuige zijn in onze omgeving
 • – Hoofdstuk 8: Gemeenschap met gelovigen
 • – Hoofdstuk 9: Wat is heiligmaking?
 • – Hoofdstuk 10: Hoe kan ik Gods wil leren kennen?
 • – Hoofdstuk 11: Vervulling door de Heilige Geest
 • – Hoofdstuk 12: Met Christus gekruisigd
 • – Hoofdstuk 13: Met Christus opgestaan
 • – Hoofdstuk 14: Met Christus gezeten in de hemel
 • – Hoofdstuk 15: Geestelijke oorlogsvoering
 • – Hoofdstuk 16: Lofprijzing
 • – Hoofdstuk 17: Hoe werkt God een opwekking?
 • – Hoofdstuk 18: De noodzaak van voorbede en intersessie
 • – Hoofdstuk 19: De zendingsopdracht: discipelen maken
 • – Hoofdstuk 20: Wachten op de Heere
 • – Hoofdstuk 21: Zelfbeeld en identiteit
 • – Hoofdstuk 22: Huwelijk en gezin
 • – Hoofdstuk 23: Geestelijk (verder) groeien

Nieuwsgierig hoe het boek er aan de buitenkant uit ziet? Klik dan op www.geestelijkegroei.nl

Dit cursusboek van 23 basislessen is voor slechts 12,50 Euro te bestellen.

Klik hier om het boek te bestellen